Gemeente Amsterdam

Sticker campagne voor de stedelijke verkiezingen

In opdracht van de gemeente, 2 weken voor tijd van de stedelijke verkiezingen, hebben wij in zeer korte tijd 21 RAVO veegwagens beplakt. 3 wagens per district. De verwachte opkomst was zeer laag geschat en op deze manier wilde we proberen zoveel mogelijk mensen naar de stembussen te krijgen. 
a matter of ‘TASTE’

Next Project

See More