Oosterdokkade Amsterdam

Afvalscheiden pilot

In opdracht van de Gemeente Amsterdam hebben wij aan de Oosterdokkade 10 afvalcontainers voorzien van stickers voor een pilot met de buurt om afval te scheiden. Dit is mede tot stand gekomen door eigen initiatief van de bewoners. Papier, Glas, Drankkarton, Plasticverpakkingen, Restafval, Groente, Fruit en Tuin-afval kunnen nu gescheiden in de afvalcontainers gedeponeerd worden.
De Erfbelastingexpert

Next Project

See More